ポナガルタワー

ポナガルタワー

Tháp Bà Ponagar là công trình lịch sử lâu đời, toạ lạc ngay trên đồi cao bên cạnh sông Cái, nhìn ra biển Nha Trang . Đây là một trong 04 điểm du lịch trong thành phố (còn gọi là City Tour) : Điểm thứ nhất : Viện Hải Dương Học, Điểm thứ hai : Hòn Chồng, Điểm thứ ba : Tháp Bà, Điểm thứ tư: […]

ホンチョン

ホン

Hòn Chồng Nha Trang là địa danh đã quá đỗi nổi tiếng của Khánh Hoà. Đây là một trong các địa điểm tham quan trong trung tâm thành phố. Hòn Chồng nằm tại khu Đồng Đế có hướng nhìn ra toàn vịnh Nha Trang. Đồng thời là khu danh thắng quốc gia, một trong những địa điểm du lịch mà ai đến Nha Trang cũng phải […]