나트랑 공항(캄란)

나트랑 공항(캄란)

Nha Trang không có sân bay, nói đúng hơn là trong quá khứ, Nha Trang từng có sân bay nhưng giờ đây thì khu đất sân bay cũ đó được chuyển thành đất thương mại dịch vụ rồi. Nói đến sân bay Nha Trang bây giờ là chúng ta hiểu rằng đang nói đến sân bay Cam Ranh. Với vị trí đắc địa cách thành phố […]

혼문 – 나트랑에서 가장 시적인 섬

혼문 – 나트랑에서 가장 시적인 섬

세련된 관광객이라면 누구나 알고 있는 나트랑 관광 지도의 이름은 혼문 나트랑(Hon Mun Nha Trang) 섬입니다. 혼문(Hon Mun) - 나트랑에서 가장 아름다운 것으로 알려진 4개의 섬 중 하나입니다. 이 목적지는 인상적인 아름다움과 매우 풍부한 해양 생태계로 인해 수천 명의 관광객을 끌어 모으고 있습니다.

나트랑은 어느 지방에 속해 있나요? 2022년 최신 상세 나트랑 지도

나트랑은 어느 지방에 속해 있나요? 2022년 최신 상세 나트랑 지도

Thành phố Nha Trang có diện tích tự nhiên là 251 km² và dân số là 535.000 người. Vậy Nha Trang thuộc tỉnh nào? Nha Trang là một trong những điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước, chính vì nơi đây sở hữu nhiều điểm tham quan nổi tiếng cùng những thắng cảnh tuyệt đẹp. Đặt chân tới Nha Trang, […]