Menu

Cắt nghĩa tên gọi Hòn Tằm

Năm 2006, công ty cổ phần Hòn Tằm biển Nha Trang ra đời để xây dựng khu du lịch với tên gọi Hòn Tằm Eco Green. 2009 khu nghỉ dưỡng Hòn Tằm Eco Green đi vào hoạt động. Khu nghỉ dưỡng Eco Green được đổi tên thành MerPerle Hòn Tằm Resort & Hotel vào năm 2013. Tới năm 2015, trên đảo Hòn Tằm, ra đời khu du lịch mới với tên gọi Đảo Yến Đông Tằm, thuộc công ty du lịch Sannest Tourist. Từ đó đến nay thì trên đảo Hòn Tằm có 2 khu du lịch khác nhau thuộc về 2 doanh nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, khi nói đến Hòn Tằm, Hòn Tằm Resort hay du lịch Hòn Tằm thì người ta hiểu là đang nói đến khu du lịch của công ty Cổ Phần Hòn Tằm Biển Nha Trang chứ không phải khu du lịch Đảo Yến Đông Tằm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *